Biała lista podatników VAT


Od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tak zwana biała lista podatników VAT. Jest to nic innego jak zbiór informacji o podatnikach podatku VAT: czynnych, podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT i tych, którym odmówiono rejestracji.

Dzięki białej liście przedsiębiorca będzie mógł skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ważną informacją, którą będzie można sprawdzić w tym wykazie będzie też numer rachunku bankowego kontrahenta (podatnika VAT). Do tej pory podatników VAT można było sprawdzić (czy jest to czynny podatnik VAT, podatnik VAT zwolniony, czy podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT) w wyszukiwarce na Portalu Podatkowym MF.

WYSIWYG Web Builder


autor: Zespół MMB Finanse
dodano: 2019-08-30