Rozliczanie nabycia samochodu od 2019 roku


Od 1 stycznia 2019 roku jako koszty uzyskania przychodu możemy w pełni zaliczyć odpisy amortyzacyjne za samochody osobowe o wartości 225 tyś. zł dla samochodów elektrycznych oraz 150 tyś. zł dla pozostałych samochodów. Aby odpisy amortyzacyjne były możliwe do dokonania, konieczne jest ujęcie pojazdu w ewidencji środków trwałych firmy.

Wprowadzona zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dużo korzystniejsza dla podatnika, ponieważ przede wszystkim może on odliczyć więcej. W przypadku gdy zakupią Państwo samochód osobowy, będą zobowiązani wyliczyć kwotę możliwego odpisu amortyzacyjnego tylko do wartości owego limitu, gdyby koszt samochodu był wyższy niż 225 tyś zł dla samochodu elektrycznego oraz 150 tyś zł dla pozostałych nie można odliczyć od niego nadwyżki.

WYSIWYG Web Builder


autor: Zespół MMB Finanse
dodano: 2019-05-21