W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

Księga przychodów i rozchodów

WYSIWYG Web Builder

MMB Finanse świadczy usługi polegające na prowadzeniu  podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Ten rodzaj ewidencji podatkowej jest przeznaczony przede wszystkim dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej oraz tradycyjnej, rozliczamy podatek dochodowy (PIT), podatek od towarów i usług (VAT), ZUS.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną lub tradycyjnie.

Najnowsze informacje Formularz kontaktowy O SPÓŁCE