Klienci indywidualni

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek od spadków i darowizn

ordynacja podatkowa

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatek od czynności cywilnoprawnych

MMB Finanse świadczy usługi pełnej księgowości. Usługa ta adreso-wana jest przede wszystkim do sp

ółek z ograniczoną odpowiedzialno-ścią, spółek akcyjnych, spółek komandytowych przedstawicielstw.

Prowadzimy księgi rachunkowe (księga główna, pomocnicza, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, ewidencja obrotu materiałowego i rozliczanie produkcji), sporządzamy sprawozdania finansowe, rozliczamy podatki dochodowe (CIT, PIT), podatek od towarów i usług (VAT), ZUS, tworzymy i aktualizujemy politykę rachunkowości.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną lub tradycyjnie.


WYSIWYG Web Builder

Pełna księgowość

Najnowsze informacje Formularz kontaktowy O SPÓŁCE