W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder

W ramach usługi kadrowo-płacowej wyręczamy Naszych klientów w wypełnianiu ich obowiązków jako Pracodawców od momentu zatrudnienia Pracownika.

W szczególności zajmujemy się prowadzeniem akt osobowych, naliczaniem wynagrodzeń i listy płac, rozliczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Usługa kadrowo-płacowa

O SPÓŁCE
Formularz kontaktowy Najnowsze informacje